Privacy Policy

Schreuder Natuurgeneeswijzen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wat doet Schreuder Natuurgeneeswijzen met uw gegevens?

Schreuder Natuurgeneeswijzen verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de levering van producten en op het gebied van online marketing en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een bestel-, contact- of terugbelformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Als relatie van Schreuder Natuurgeneeswijzen heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, wijzigen we deze gegevens graag. Daarnaast kunt u ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten, nieuwe en diensten, of uw gegevens wenst te laten verwijderen. Dit kan via een e-mail naar info@schreuder-natuurgeneeswijzen.nl of een brief naar Schreuder Natuurgeneeswijzen, Nieuw Baarnstraat 45, 3743 BP Baarn.

Schreuder Natuurgeneeswijzen verkoopt uw gegevens niet

Schreuder Natuurgeneeswijzen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst uit te voeren (bijvoorbeeld levering van producten). Schreuder Natuurgeneeswijzen zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst.

Schreuder Natuurgeneeswijzen heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website van Schreuder Natuurgeneeswijzen zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Schreuder Natuurgeneeswijzen kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Beveiliging

De veiligheid van persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Met name onze medewerkers die deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van deze gegevens verplicht. De transmissie van persoonlijke gegevens waarbij bijzondere bescherming vereist is, gebeurt gecodeerd (bijvoorbeeld door gebruikmaking van SSL = Secure Socket Layer). Dit is te zien aan het slotje dat de browser bij een SSL-verbinding laat zien. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze principes gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

Disclaimer

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Schreuder Natuurgeneeswijzen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. Schreuder Natuurgeneeswijzen is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Deze website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Schreuder Natuurgeneeswijzen heeft geen zeggenschap over deze websites noch is Schreuder Natuurgeneeswijzen verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Schreuder-geneesmiddelen

MENU

Wij gaan op vakantie! 

Van 9 mei t/m 2 juni

Geen zorgen! u kunt gewoon blijven bestellen op onze webshop en contact met ons opzoeken voor vragen en advies.

Op maandag 13 en 20 mei en donderdag 16, 23 en 30 mei tussen 9.00 – 13.00 zijn wij bereikbaar via 0355416321 of dagelijks via de mail op info@schreuder-natuurgeneeswijzen.nl 

Wij proberen binnen 24 uur te reageren, maar kan iets langer duren dan u van ons gewend bent. 

Bedankt voor het begrip!

Met vriendelijke groet,

Team Schreuder Natuurgeneesmiddelen

Schreuder-geneesmiddelen

MENU